Kancelaria Radcy prawnego
Zdzisław Kliś

Kancelaria Radcy Prawnego - Wynagrodzenie

 

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w porozumieniu z klientem. Dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców korzystających doraźnie z usług kancelarii wynagrodzenie jest ustalane odrębnie dla każdej zleconej czynności, a jego wysokość jest uzależniona od:

  • rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy,
  • nakładu pracy,
  • terminu wykonania danego zlecenia,
  • wartości przedmiotu sporu.

Dla przedsiębiorców ,którzy zdecydują się na stałą współpracę z naszą kancelarią proponujemy następujące formy rozliczeń:
  • miesięczna opłata ryczałtowa (za dany okres, najczęściej miesięcznie)
  • według stawek godzinowych (za ilość przepracowanych godzin).